I Кат

Соба 11

Квадратура: 21m2
 • Два одделни кревети со димензии 190×90 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 56 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРI Кат

Соба 12

Квадратура: 19m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРI Кат

Апартман 13

Квадратура: 32m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музеј на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 75 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРI Кат

Соба 14

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музејот на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 66 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРI Кат

Соба 15

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на источна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРII Кат

Соба 21

Квадратура: 21m2
 • Два одделни кревети со димензии 190×90 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 56 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРII Кат

Соба 22

Квадратура: 19m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРII Кат

Апартман 23

Квадратура: 32m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музеј на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 75 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРII Кат

Соба 24

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музејот на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 66 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРII Кат

Соба 25

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на источна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРIII Кат

Соба 31

Квадратура: 21m2
 • Два одделни кревети со димензии 190×90 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 56 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРIII Кат

Соба 32

Квадратура: 19m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на западна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРIII Кат

Апартман 33

Квадратура: 32m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музеј на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 75 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРIII Кат

Соба 34

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на север со прекрасен поглед на реката Отиња, Тврдината Исар, Градската Црква и Музејот на град Штип
 • Балкон со место за пушење

Цена: 66 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУРIII Кат

Соба 35

Квадратура: 22m2
 • Брачен кревет со димензии 160×200 cm.
 • Антибактериски душек со 7 зони на притисок
 • 40′ Smart TV
 • Mitsubishi климатизер
 • Мини бар
 • Стилски дизајниран италијански мебел
 • Постелина од памучен сатен
 • Две висини на перници
 • “Rain Drop” туш
 • Поглед на источна страна
 • Балкон со место за пушење

Цена: 61 ЕУР за едно лице со доручек. За второ лице се доплаќа 15 ЕУР